Back to Top

Skala N 1:160  

   SJ 80-tals personvagnar

   - konverteringssatser och kompletta byggsatser

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

.

Under 2021 kommer vi att fylla på med ett mindre antal etsplåtar och detaljer till byggsatserna några gånger om året.

- Satserna säljs sedan löpande så länge de räcker.

- Om satserna tar slut under tiden går det att beställa satser till nästa påfyllning.

- Första påfyllning räknar vi med att ta in under april  -

Priserna kan komma att justeras på grund av effekterna från Brexit, då etsplåtarna tillverkas i Storbritannien


Om modellerna:

Etsplåten till modellernas kaross är framtagen för att passa som utbyteskaross på underredet från en Roco eller Fleischmann personvagn av Eurofimatyp.

- Av den anledningen är vagnen c:a 1 mm smalare än det skalenliga måttet på SJ-vagnen, även de kompletta byggsatserna som också använder samma etsade kaross.

Byggsatserna säljs i tre varianter:

1) Endast etsplåt till utbytessats för Eurofimavagn - Från donatorvagnen (som inte ingår i satsen) använder man underrede, boggier, inredning, koppel, tak och bälgar

2) Komplett byggsats

3) Byggsats utan etsplåt till kaross     - (om man senare skulle vilja komplettera en utbytessats med vårat underrede)

Samtliga satser kan kompletteras med dekalsatser för de olika SJ-färgsättningarna, tryck på  knappen på nästa rad.

    

1) Etsplåt till kaross

2) Komplett byggsats

3) Byggsats utan kaross

 • .Etsark i 0,25 mm nysilver med delar till Utbyteskåpa, takdetaljer, handräcken och fotsteg

 • Satserna behöver kompletteras med ett donatorchassie från en Eurofima-vagn

 • Komplettera med dekaler

 • .Etsark i 0,25 mm nysilver till kaross

 • 3D-utskrivna underreden och tak

 • 3D-utskrivna boggier och detaljer

 • Peho kopplingskulisser

 • Hjulaxlar av mässing

 • Komplettera med dekaler

 • .3D-utskrivna underreden och tak

 • 3D-utskrivna boggier och detaljer

 • Peho kopplingskulisser

 • Hjulaxlar av mässing


Prisjustering kan komma att göras under 2021 på de etsade kåporna som nu tas fram i mindre antal.

A7  -  Sittvagn 1:a klass

.

                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross

Art.nr     -   pris

N.a.055  -   225:

N.b.055   -  450:

N.b.055-x - 275:-

                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara

AB7  -  Sittvagn 1:a o 2:a klass

                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross

Art.nr     -   pris

N.a.065  -   225:

N.b.065   -  450:

N.b.065-x - 275:-

                                    

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara

B2  -  Sittvagn 2:a klass

                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross


Art.nr     -   pris

N.a.068  -   225:

N.b.068   -  450:

N.b.068-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara


B7  -  Sittvagn 2:a klass


                              

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross

Art.nr     -   pris

N.a.066  -   225:

N.b.066   -  450:

N.b.066-x - 275:-

                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara

BF  -  Sittvagn med resgodsutr.

                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross

Art.nr     -   pris

N.a.056  -   225:

N.b.056   -  450:

N.b.056-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara

A11  -  Sittvagn 1:a klass - Blue-X


                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross


Art.nr     -   pris

N.a.064  -   225:

N.b.064   -  450:

N.b.064-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara


B11  -  Sittvagn 2:a klass - Blue-X


                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross


Art.nr     -   pris

N.a.067  -   225:

N.b.067   -  450:

N.b.067-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara


R4  -  Restaurangvagn


                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross


Art.nr     -   pris

N.a.060  -   225:

N.b.060   -  450:

N.b.060-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara

RB11  -  Bistrovagn (Blue-X, Svart)


                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross


Art.nr     -   pris

N.a.063  -   225:

N.b.063   -  450:

N.b.063-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara

BC4 - Liggvagn


                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross


Art.nr     -   pris

N.a.062  -   225:- ??

N.b.062   -  450:- ??

N.b.062-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara


WL4  -  Sittvagn 1:a klass


                                

Etsplåt till kaross

Komplett byggsats

Byggsats utan kaross


Art.nr     -   pris

N.a.061  -   225:- ??

N.b.061   -  450:- ??

N.b.061-x - 275:-


                                  

Beställningsvara

Beställningsvara

Beställningsvara