Back to Top

221018  --  Etsbyggsatsen till spårrensaren i H0 åter i lager

221028 --   TGOJ Motorvagn - 2023 års serie med 15 färdigmodeller är nu fullbokad

                                                 - Intresserade kan ställa sig på väntelista till eventuell serie under 2024

                                                 - Byggsatser går fortfarande att boka fram till 28 februari 2023


Uppdaterad

221107


Skala N   -   1:160

Nyhet - kommer 2023.

TGOJ  / SJ / VL  Motorvagn X20 och X21

som byggsats eller färdigmodell

Byggsatser - lok

Etsade och 3D-utskrivna.

Byggsatser - vagnar

Etsade och 3D-utskrivna.

Byggsatser - fordon m.m.

Etsade och 3D-utskrivna.

Miljödetaljer

.

  • Ekor, soffor, TV-antenner m.m.

Kontaktledningsdetaljer

  • .

        

    Etsade byggsatser: bryggor, linjestolpar m.m.

Skala H0   1:87

Etsade byggsatser

. Spårrensare och släpkärra

3D-utskrivna byggsatser.

Flakmopeder

      .

     Traktorer, slaghack, ekor m.mKällar- och utställningsbana

.

      Engelsfors-Drambo Modelljärnväg

Skala 0   1:45

.Flakmopeder