Back to Top

Skala N 1:160  

Byggsats TGOJ X20 och X21

Tillval till byggsatserna

Tillbaka till X20-sidan

Priser inkl.moms

Olika alternativ för sammankoppling

Motorvagnarna går ju oftast som fast sammankopplade tåg och man behöver inte ta hänsyn till hur lätt det är att rangera utan istället prioritera driftsäkerheten och att

tåget håller ihop. Men det bör ändå vara någorlunda smidigt att koppla ihop och isär vagarna när de skall plockas ner från banan.

Min rekommendation:

- Komplettera med magnetkoppelsats utan elektrisk koppling

   - Tillräckligt bra funktion för de flesta förhållanden

   -  Visserligen en extra kostnad, men ger både bättre funktion och smidigare hantering

- Om du vill satsa på att få en fördelad strömupptagning över hela tågsättet

   - Lite högre kostnad, tillkommande kabeldragning och lödjobb

   - Samma smidiga hantering med en ännu stabilare driftfunktion.

Grundsatsen innehåller standardkoppel + dragstång.

.

Standarduppsättning i grundsatserna

 • Boggier med Nem-fäste till vagnar

 • Adaptrar med Nem-fäste till drivenheten

 • Standardkoppel Rapido med Nem-fäste

 • Dragstång, 14,5 mm med Nem-fäste

Båda varianterna finns alltså med i grundsatsen.

.

N-skalans Rapidokoppel är standardkoppel i de flesta

Europeiska länder.

De har tyvärr, även som fabriksproducerade, svagheten att de relativt lätt kopplar loss under gång om spårläget  inte är helt perfekt. Och sådana avsnitt kan nog finnas på de flesta banor vid växlar, kurvor och modulskarvar. På min finns det i alla fall.

Och vid 3D-designen har det varit svårt att ens nå upp till den nivån på  komponenterna.

.

Dragstång med Nem-fäste

Med en måttanpassad dragstång försvinner problemet med att vagnarna släpper efter banan.

Däremot blir det bökigare att koppla ihop och isär vagnarna.De finskaliga Nem-fickorna är inte heller gjorda för upprepad isärkoppling, det sliter på ytorna vid varje tillfälle, men det går om man gör det sällan och är försiktig.Man får räkna med att hantera tåget som en enhet när det ska lyftas av banan. Det går rätt bra med tvåvagnarstågen, men blir knepigt med fyravagnarstågen.

.

Enklaste varianten

Kvar finns också möjligheten att på simplaste sätt koppla samman vagnarna med en tillböjd metalltråd.

Kopplingen blir ännu mer permanent än med dragstången

men inga känsliga delar som kan gå sönder.Kan dock vara lite knepig att böja till och trä in.

Tillval: Magnetkoppel i två olika "smaker"

.

X21  - 1 par koppel med anpassade boggier och fästen    45:-

X20 -  3 par koppel med anpassade boggier och fästen    135:-

Tillval a) - Sats med magnetkoppel  

 • Särskilda boggier till vagnar samt Nem-fäste

  till drivenheten anpassade till magnetkopplen

 • Magnetkoppel Peho 333 utan elektrisk anslutning

.

X21  - 1 par koppel med anpassade boggier och fästen    75:-

X20 -  3 par koppel med anpassade boggier och fästen    225:-

Tillval b) - Sats med ledande magnetkoppel  

 • Särskilda boggier till vagnar samt Nem-fäste

  till drivenheten anpassade till magnetkopplen

 • Magnetkoppel Peho 330 med elektrisk anslutning

.

Magnetkopplen, med och utan ledning ser lika ut och fungerar mekaniskt likadant.På bilden visas varianten med ledning.

Magnetkoppel

Med magnetkoppel tillkommer en extra kostnad, men det kan det kanske vara värt för en bättre funktion och hantering.

- Magnetkopplen utan ledare är lika enkla att montera som

   Rapidokopplen.

- De håller garanterat ihop tåget utan vagnsläpp

- Det går smidigt att koppla ihop och isär vagnarna för hand.

- Däremot mindre bra att rangera på spåret, men det är väl inte aktuellt med ett fast kopplat motorvagnståg.

Tillval: Ledande magnetkoppel

.

Hjulaxlarna är isolerade från hjulen på ena sidan så man får se till att montera dom åt samma håll i respektive boggie

Ledande magnetkoppel

Med ledande magnetkoppel kan man dra nytta av de strömförsörjningsbleck som ingår i grundsatsen för att sprida ut strömupptagningen över hela tågsättet.

- För att ge så lite friktion som möjligt läggs blecken löst

  ovanpå hjulaxlarna.

- Det ger inte en 100% garangterad anliggning men är för det

   mesta fullt tillräcklig.

- Blecken kan böjas aningen för att öka anliggningen,

  men det kan också öka rullmotståndet.

.


-  På bleckens ovansidor löds en tunn kabel som träs upp

   genom ett hål i boggietappen till underredets ovansida.

- Man får vända hjulaxlarna så att spänning från ena rälen

  tas upp från en boggie och från den andra rälen av

  den andra boggien.

.


-  På drivenheten ansluts kopplets ledningar till

   drivningens strömbleck.

- Det är här viktigt att ledningarna kopplas till rätt sida

   för att undvika kortslutning.

.


En kort video som visar skillnaden under drift med extra strömupptagning inkopplad.

Inspelad på en tidigt byggd modul på min bana vid ett avsnitt med riktigt opålitlig strömmatning.