Back to Top

Skala N 1:160  

Kontaktledning - Sugtransformator

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

Sugtransformatorer står efter linjerna med c:a 5 km avstånd.

De ingår i funktionen för rälsåterledning där strömmen matas tillbaka från rälerna till närmaste omformarstation och minskar de s.k. vagabonderande strömmarna som tar "fel väg" genom marken till omformarstationen.

Sugtransformator med äldre typ av transformatorlåda

Art.nr:     N.b.026-o

Pris:              120:-

.

.

.

Sugtransformator med nyare typ av transformatorlåda


Art.nr:     N.b.026-n

Pris:              120:-

.

.

.

Byggsatserna innehåller

  • Omålat etsark i 0,25mm rostfritt stål med delar till stolpe, utliggare och fundament

  • 3D-printad transformatorlåda