Back to Top

Skala N 1:160  

   Vagnar - kompletta byggsatser

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

Spårrensare Qcg - Komplett byggsats

Art.nr:     N.b.053

Pris:              400:-

.

tb2

I byggsatsen ingår:

  • Omålade etsdetaljer i 0,25 mm nysilver till underrede, hytt, tak och smådetaljer

  • Buffertar och isolerade hjulaxlar i metall

  • 1 dekalsats med äldre tjänstevagnsmärkning samt nyare UIC-märkning.

  • Modellen lödes eller limmas med CA-lim

Bygginstruktioner

Koppel ingår inte i byggsatsen

  • När plogarna är monterade finns inte plats för standardkoppel i vagnsändarna

  • Vagnen är mest lämpad att stå uppställd på ett stickspår i avvaktan på vintern.

  • Om man vill ha vagnen i trafik kan man montera ett eget hemgjort trådkoppel

Lite om förebilden

tbQcg 183 vid Snyten 1993

..

Trafikbolagen började på 20-talet att bygga om äldre trafikvagnar till specialutrustade spårrensare. Spårrensarna används i första hand till att rensa bort intill rälerna och vagnstypen utgör en blandad skara  med stor typvariation. För att kunna ploga  längs rälernas insida behövde ploganordningarna vara höj- och sänkbara. De olika typerna av plogar sitter på höj- ioch sänkbara små vagnar med hjul eller glidskenor.

(På modellen finns inte dessa vagnar med utan plogarna är fast monterade i underredet)

I och med tillkomsten av Tb- och Tc-loken minskade behovet av spårrensare och många har skrotats, men så sent som den snörika vintern 2009-2010 fick flera av de gamla spårrensarna rycka in och åter göra tjänst.

Spårrensarna fanns i en mängd olika varianter med litteranr. Beroende på ploguppsättning.

Förebilden till denna vagn var a v Bollnästypen med två fasta plogar samt rörliga sidovingar.


..

a

tbtbtbtb

g