Back to Top

Skala N 1:160  

   Lok   -   Byggsatser till lokkåpor    

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

Nohab Tc-lok - Byggsats till vitrinmodell

Art.nr:     Se nedan

Pris:              700:-

.

tb2

I byggsatsen ingår:

  • Omålade etsdelar i 0,25 mm nysilver till kåpa, räcken och plogar

  • Isolerade hjulaxlar i metall

  • Svarvade mässingsbuffertar

  • NEM koppelfickor med standardkoppel

  • Valbar dekalsats till en av de nedan listade varianterna.

Bygginstruktioner


Modellen togs fram som vitrinmodell då det var svårt att hitta en passande kommersiell drivning.

Under några år har vi kunnat erbjuda en drivning från tyska SB Modellbau som passade utan att behöva modifieras och vi tog fram ett anpassat etsat fäste för montering av detta driv i byggsatsen.Tyvärr tillverkas för närvande inte detta driv hos SB Modellbau

Lite om förebilden

tbBanverket Produktions DLL 3116 och 3127, Västerås station 2004

tbStrukton Rails Tc 9506 vid Sala station 2014

Tc-loken byggdes av Nohab på beställning från SJ.

20 stycken levererades mellan 1969 och 1971.

De används idag vid snöröjning och i arbetståg

Litterabeteckningen och färgsättningarna har genom åren varierat. Tc, Qtc och på senare år, DLL hos Banverket

Välj ett av följande artikelnummer för att få rätt dekalsats när du beställer din modell !!  

sj

bv

bvp

in

strf


Lite information om hur den tidigare drivningen såg ut.........   Tidigare uppgifter om drivningen:www.sb-modellbau.com

Art.nr 42005  H0e/N 38,0 mmCirkapris 160 Euro (2019)

s