Back to Top

Skala N 1:160  

     Hilding Carlsson motorvagn

TGOJ Yoa104 och Yoa202 (X20, X21, X22 och X23)


x20.1Modellen togs fram under 2023 i en begränsad serie om 21 Färdigmodeller och 24 byggsatser

Det är möjligt att tvåvagnarsmodellerna återkommer under 2024 som byggsatser i ordinarie sortiment.Mera information kommer senare.........


Bygginstruktion      Färgförslag och dekaler

          Digitalisering av Tomix TM-20

Klicka på knapparna för att se instruktionerna i web-läsaren

Högerklicka för att ladda ned pdf-filerna