Back to Top

Skala N 1:160  

   Kontaktledning - Stolpar, bryggor, detaljer

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

Bangårdsbryggor - Byggsatser - valbara längder, 2-10 sektioner

Bryggornas etsade fackverksramarna i 0,25 mm rostfritt stål kombineras av två delar och byggs i fasta steg mellan två och tio sektioner och levereras i två utföranden

 1. Byggsats där kunden monterar alla delar själv

 2. Byggsats där fackverksramen är färdigvikt.

Läs mer om hur man gör för att bestämma och beställa rätt längder på bryggorna--->

  Priser 400-500:- per brygga beroende på längd, se tabell på följande sidor

    

Linjestolpar

nygam

Etsarken är i 0,25mm rostfritt stål för högsta hållbarhet för de tunna detaljerna i utliggarnaoch stolpens stabilitet vid eventuell beröring och satserna innehåller:

 • Delar till 6 stolpar

 • Till varje linjestolpe finns det två fundament med olika höjd samt ett infästningsrör i mässing

 • 1 sidostötta och linspännare med tyngd

 • 1 beröringsskydd, s.k. "flugsmälla" samt några elspärrsskyltar

.

Art.nr N.a.028


Bygginstruktion


Linjestolpar med äldre typ av utliggare

 • Etsark med 6 stycken stolpar


Finns i lager

Pris          250:-


g

Art.nr N.a.027

Bygginstruktion

Linjestolpar med nyare typ av utliggare

 • Etsark med 6 stycken stolpar

  • 3 st med utåtriktat tillsatsrör

  • 3 st med inåtriktat tillsatsrör

Finns i lager

Pris          250:-

Sugtransformatorer

st

Sugtransformator

  

Art.nr N.b.026-o

Mera information-->

på stolpe med äldre typ av transformator

 • Etsark med stolpe, fundament och utliggare

 • Fäströr i mässing

 • 3D-printad transformator

Finns i lager

 • Pris          120:-

h.

Sugtransformator

Art.nr N.b.026-n

  

Mera information-->


på stolpe med nyare typ av transformator

 • Etsark med stolpe, fundament och utliggare

 • Fäströr i mässing

 • 3D-printad transformator


Finns i lager

 • Pris          120:-


Toppdetaljer till linje- och bryggstolpar

plat

  

Art.nr N.b.029-o

Art.nr N.b.029-n

Satsen innehåller

 • Etsark i rostfritt stål

 • 4 st 3D-printade topptransformatorer

  • Äldre modell - Art.nr N.b.026-o

  • Nyare modell- Art.nr N.b.026-n

Finns i lager

 • Pris          200:-

alla

På etsarket finns:

 • 1 stolpe och 1 stödben

 • 4 frånskiljare med nedledning

 • 4 säkringar till topptransformatorer

 • 2 skyddsgaller

 • 4 st 3D-printade topptransformatorer