Back to Top

Skala N 1:160  

Svenska bangårdsbryggor

Äldre fackverksmodellByggsatser i 0,25mm rostfritt stål

Förslag för infästning av stolpar i anläggningen.

    

Konstruktionen av infästningen för stolparna är gjord för att passa till de förutsättningar som gäller på min anläggning.

  • Bangårdarna är oftast byggda utan tanke på kommande bryggor och är alltså inte förberedda med hål för montering

  • Spåravstånd och perrongbredder skiftar kraftig och följer inga standardavstånd.


Tanken är att man skall kunna borra ett 2,5 mm hål i bottenplattan och där sänka ned medföljande 2,38mm mässingsrör

och låta det sticka upp ungefär upp i samma nivån som rälsens överdel.

Avståndet mellan hålen får justeras så att det passar någon av bryggkombinationerna.
.

Ett 2,38 mm mässingsrör ingår i byggsatsen.

Ett hål borras i underlaget med en 2,5  borr och röret försänks

så att överkanten är i samma nivå som rälsens överdel.

Om stolpen inte skall stå på en perrong, då får röret avslutas någon mm

ovanför perrongens markyta

.Stolpfotens fästtapp är anpassad för att sitta rätt tajt i röret.

Man kan behöva fila bort eventuella lim eller lödsrester på stolpfoten

för astt den skall gå ner i röret


.


I byggsatsen medföljer två vikbara fundament som skall täcka röret.

Stolpen skjuts ner hela vägen fundamnetet.

Fundamenet är i två höjder, ett för markplacering och ett för perrongplacering.

Båda fundamenten kan kanske behöva kapas ner ytterligare i höjd innan

vikning och montering beroende på markförhållandena.