Back to Top

Skala N 1:160  

Svenska bangårdsbryggor

Äldre fackverksmodellByggsatser i 0,25mm rostfritt stål

Sammansättning av bryggöverdel

    

Byggsatsen kan alltså beställas i två olika svårighetsgrader:

  • En där man bygger samman bryggöverdelen själv enligt nedan,

  • En lite dyrare där vi gör sammansättningen före leverans  • Bryggöverbyggnaden monteras samman av två etsade delar och två tunna pianotrådar.

  • Pianotrådarna anpassas i längd beroende på bryggans bredd

  • De etsade delarna kan kombineras av delar med olika längder, 2,3,4 eller 5-sektionersdelar eller en 4 sektionersdel med överhäng.

Bryggan i beskrivningen är en 4 sektioners brygga sammanbyggd av två stycken 2-sektionersdelar..

Verktyg som kan vara bra att ha för att bygga ramenv

En brotsch-sats som där de två tunnase brotscharna 0,3 -05 mm

används för att ta bort etsrester i hålen där pianotråden skall dras

vEtt bockningsverktyg "Hold & Fold" för

precisionsbockning av plåtar och detaljer

.

När bryggdelen klippts bort från etsarket, behöver oftast (men inte alltid)  hålen i bryggans "ben" rensas från metall som inte riktigt blivit bortetsad i de små öppningarna.

Detta skall göras innan delarna börjar vikas och görs bäst med en

mycket tunn brotsch 0,3 - 0,5 mm.Öppningen i hålet skall vara mellan 0,3 och 0,4 mm i diameter.

Brotscharna är smalare i spetsen och man får försiktigt jobba sig fram i hålet


.

Nu är bryggöverdelarna klara att vikas.

Delen fixeras i vikverktyget så att den uretsade vikanvisningen syns uppåt

så att den kommer i "vecket" när man viker delarna uppåt.

Hela den långa "balken" som benen är fästa vid skall vikas tillsammans med benen

i 90 graders vinkel från den överliggande zick-zack-stegen.


.


Man kan t.ex använda en stållinjal för att få jämnt tryck på de tunna detaljerna

under vikningen.

Vänd detaljen och vik benen och balken  på andra sidan

b


Här syns en av delarna med båda sidorna vinklade i 90 grader.

Nu skall tapparna med fästhålen för pianotråden vinklas i 90 grader

mot insidan så att man senare skall kunna dra tråden längs hela

bryggans nederkantBryggdelarna passas in vid fästjärnen på den överliggande stegen.

.

Kapa pianotråden så att den blir ett par mm längre än avståndet

mellan de yttersta bryggbenens fästhål.

En pincett (och en förstoringslampa) kan vara bra hjälpmedel när man skall dra den tunna pianotråden genom hålen på bryggbenen.


Räta upp bryggan, kontrollera att fästjärnen täcker varandra fullständigt.  Fixera både fästjärn och pianotrådens infästningspunkter på benen med små droppar av flytande snabblim (Cyanoakrylat)

.

En färdigvikt bryggöverdel levereras i detta skick.

Positionering och montering av flyttbara ryttare med utliggare får köparen göra själv innan stolparna sätts ihop och fästs mot bryggan.

Placeringen av ryttare beror på aktuellt spårläge vid anläggningen.