Back to Top

230928 - TGOJ-motorvagnarna - Leveranser av både byggsatser och färdigmodeller pågår.


Uppdaterad

230928

Skala N   -   1:160

TGOJ Motorvagnar - Nu finns bygginstruktioner

BygginstruktionFärgförslag och dekaler


Digitalisering Tomix TM-20

Klicka på knapparna för att se instruktionerna i web-läsaren

Högerklicka för att ladda ned pdf-filerna

Mera information

Byggsatser - lok

Etsade och 3D-utskrivna.

Byggsatser - vagnar

Etsade och 3D-utskrivna.

Byggsatser - fordon m.m.

Etsade och 3D-utskrivna.

Miljödetaljer

.

  • Perrongtak, perrongbänkar, ekor, TV-antenner m.m.

.

Kontaktledningsdetaljer

  • .

        

    Etsade byggsatser: bryggor, linjestolpar m.m.

Skala H0   1:87

Etsade byggsatser

. Spårrensare och släpkärra

3D-utskrivna byggsatser.

Flakmopeder

      .

     Traktorer, slaghack, ekor m.mKällar- och utställningsbana

.

      Engelsfors-Drambo Modelljärnväg

Skala 0   1:45

.Flakmopeder