Back to Top

Skala N 1:160  

     Digitalisering av TM-20 underredet

Dekoder Doehler & Hass PD05A-3

Installationen är ganska rättfram men det blev rätt så trixigt att få till det med kablarna för motoranslutningen när de skulle dras ut genom motornblockets plastkåpa.Här visar jag en översiktlig arbetsgång, men utan att ta med ur och i-montering av smådetaljer som de små faästbyglarna i plats etc etc.

.TM-20 i monteringsramen före installation av dekoder

.Fotografera gärna alla steg under bortmontering.

Det blir lättare att komma ihåg var delarna ska sitta (jag vet......)

De två tygnderna plockas loss

.Drivaxlar, motor och dess kontakbleck plockas bort.

Bleckens fästen i motorn ska inte anslutas igen, fästet ska vikas rakt och blecken ska ligga

kvar i botten för att bibehålla anslutning mellan främre och bakre bleck över boggierna

.Isärplockning går djupare. Motorns skal tas bort

.Grå och orange kabel löds till motorns polerDet blir sedan rätt trixigt att sätta över motorkåpan och få ut kablarna på ett bra sätt

.På underredet har motorns två kontaktbleck åter lagts på plats.

Svart och rött från dekodern D&H Pd05a-3 löds in mot kontaktblecken ovanför ena boggien. Grått och orange från dekodern ska senare skarvas mot motorsladdarna. Anslutning till framför- och bakomvarande vagnar löds också in på kontaktblecken.På tvåvagnarstågen räcker det med en sådan anslutning i ena änden.

.Installationen klar. Dekodern vilar på medföljande dekoderplattform. Grått och orange skarvat med krymslang över lödningarna. Anslutningarna till angränsande vagnar med mikrokontakter (märk upp dessa med en röd färgklick på röda polen så att det blir rätt när man kopplar ihop vagnarna)