Tc-lok - byggsats till vitrinmodell
Art.nr N.b.047                               

Priser inklusive moms   
Expeditionsavgift på       
30:- tillkommer per order

Banverket Produktions DLL 3116 och 3127 vid Västerås station 2004
  

Strukton Rails Tc 9506 vid Sala station 2014
  

  Tc-loken byggdes av Nohab på beställning från SJ
20 stycken Tc-lok levererades mellan 1969 och 1971.
De var tänkta att användas både som godstågslok och vid snöröjning 
   Litterabeteckningen och färgsättningarna har genom åren varierat.
   Tc, Qtc, MTC och  Qaz för att på senare år kallas för DLL.
    
 

Modellen är framtagen som vitrinmodell då det har varit svårt att hitta ett kommersiellt tillgängt driv till den smala modellen.
Det går att göra plats i kåpan om man vill bygga en egen drivning till modellen.

    
Pris:     700:- inkl. moms     OBS!  Vid beställning ange önskad dekalsats enligt lista nedan!!!
I byggsatsen ingår:
  • Omålad etsad byggsats i 0,25 mm nysilver med kåpa, räcken och plogar
  • Hjulaxlar
  • Buffertar i svarvad mässing
  • NEM Koppelficka och standardkoppel (Fleischman 8525)
  • 1 valbar dekalsats till någon av de nedan listade målningarna
  • Byggbeskrivning på CD

Bilder ----->

Om man vill bygga egen drivning till modellen ----->

   
       Väl en av följande dekalsatser till din modell:
  
Bilder

Några av byggsatsens huvudkomponenter 

Provmodeller 

 

Några provmodeller på bangården.
SJ Tc 306 med monterad frontplog (Mitt i sommaren :-)
 
Banverket Produktion DLL 3116 (Tidigare Tc 295)
 

Om man vill bygga egen drivning.........
 
Om man har möjlighet att bygga en egen drivning till modellen finns det möjlighet att göra plats i kåpan.
Man får rensa lite med en kapskiva och de mittersta och de bakre plogarna får man förmodligen låta bli att montera.
De för karaktären så viktiga sidoplogarna kan givetvis sitta kvar. 

Den här måttanpassade nätta drivningen har Sven-Bertil Björk byggt åt mig.

Drivningen ryms i motorrummet och lämnar därmed plats i hytten för en dekoder
  
Med kåpa och frontplog monterad, det är bara snön som fattas.........

 

Frykmo Modellbyggeri        Uppdaterad  2016-11-21