Små serier och beställningsbyggen

X55 Regina IntercityNågra bilder på de två X55-modeller som byggts under 2011
 

Högtidlig överlämning till trafikbolagen
  

....  

X55:ans fyra vagnar
  

    
 

 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2010       Uppdaterad  2011-05-27