Små serier och beställningsbyggen

Spårrensare Qcg
Fyra spårrensare klara för leverans
 

Spårrensare i sommargrönska
  

Ännu en avställd spårrensare  
  

En Qcg i sin rätta miljö, dock inte i drift.
  

    
 

 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2010       Uppdaterad  2011-05-27