Små serier och beställningsbyggen

 

Modellbyggeriet har under vissa perioder byggt småserier och beställningsbyggen av egenframtagna produkter i skala N
 
Det är inte vår huvudinriktning och har bara gjorts när andan fallit på och tid funnits. 
De senaste modellerna levererades till sina beställare i maj 2011 och just nu finns inga planer på några nya beställningsbyggen.

Hg-loket Antal levererade  37 st  Fler bilder.......
   
Regina X50-X54 Antal levererade   6 st   Fler bilder.......
   
Regina X55 Intercity Antal levererade   2   Fler bilder.......

Spårrensare Qcg Antal levererade   8   Fler bilder.......
       
Resgodsvagn F5/FV1 Antal levererade  8   Fler bilder.......
       
Följevagn Qax Antal levererade  3   Fler bilder.......
    
 

 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2011       Uppdaterad  2011-05-29