Små serier och beställningsbyggen

Regina


Reginor i skala N
 
..............

Första omgången Reginor
TiB X51, VL X50, 2* SJ X52-3, VT X53-3

SJ / Tåg i Mälardalen 3279    -      Regina X52-3   

Tåg I Bergslagen/ Tågkompaniet 3253 Christopher Polhem      -              Regina X51         

AB Transito 9062 som Regina 250 / Gröntåget
  

En av Västmanlands Länstrafik X50 som var de tidigaste leverrade Reginorna

Västtrafik 3262         -              Regina X53       

Reginorna har leverarats i orginaletuiet från den Kato-modell som fått släppa till underredet. 

    
 

 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2010       Uppdaterad  2011-05-27