Små serier och beställningsbyggen

Manöver-/generatorvagn Qax


Qax-vagnarna är byggda för att vara manöver/generatorvagnar i ballasttågen tillsammans med ballastvagnen Qbx.

Några Qax är ombyggda Resgodsvagnar F5/FV1 och har rundat tak
Andra är ombyggda godsvagnar och har lite annat utseene på korg och tak.
Färgsättningen har genopm åren skiftat från brunrött och orange till dagens banverksgula varianter.

En F5-baserad Qax målad i Banverksgult
 

Samma typ av vagn men i klassisk SJ-brun kulör
  

Båda varainterna av Qax i Banverksgult
 

Den godsvagnsbaserade Qax:en
  

    
 

 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2010       Uppdaterad  2011-05-27