Små serier och beställningsbyggen

Resgodsvagn F5/FV1Tre resgodsvagnar med lite olika SJ-märkning
 

En grönmålad TGOJ-vagn
  

....  

Resgodsvagnarna fick i många fall sluta sina dagar som tjänste- eller bangårdsvagnar
  

    
 

 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2010       Uppdaterad  2011-05-27