Små serier och beställningsbyggen

Hg-loket 

Samtliga modellvarianter , BJ, TGOJ orange, TGOJ grön, SJ Hg2 och SJ Hg
 

SJ Hg 775 med ett kort persontåg
  

TGOJ Hg i utförande med de små Marshall-lyktorna
  

Samtliga lok som byggdes i serie 2.
  

    
 

 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2010       Uppdaterad  2011-05-27