Produkter som beställs via Shapeways

 
  Filial med etaljer som printas ut på Shapeways.
 Både beställning och leverans görs direkt med Shapeways.

Just nu finns bara två provprodukter på SHapewaysfilialen
Det kan dyka upp fler, men än är inget planerat

 
  
     
    
 
Återbruksdetaljer

 
Ett par omålade glasåtervinningsbehållare 
Slipershögar

 
Två högar med uppbrutna slipers (omålade)
 

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2010       Uppdaterad  2018-01-06