Ballastvagn Qbx - byggsats 
Art.nr N.b.058                     

Priser inklusive moms   
Expeditionsavgift på       
30:- tillkommer per order

Nyhet våren 2018                -                Leveransklar 2/5

Ballasttåg med Tb-lok och Qbx-vagnar uppställt i Västerås april 2010
    

2 stycken väl använda Qbx:er vid infarten till Västerås 2011
     

  Vagnstypen togs fram under 70-talet av SJ i samarbete med tyska Talbot och skiljer sig från de tidigare Qbd-vagnarna med tömningsfickor genom att Qbx-vagnarna istället har en mekaniserad lossningsanordning med rullband under vagnskorgen för att sprida ballasten. 
   1978 levererades de första 50 vagnarna från Talbot. 1980 levererades ytterligare 60 vagnar, den här gången från svenska AGV. 
Vagnen är idag den vanligaste vagnstypen i svenska ballasttåg och går med i Infranords arbetståg i ett eller två set om 10 Qbx-vagnar med en Qax generatorvagn i varje set, eller som ”Mini-Qbx:er"
    
Pris per styck:               525:-       inkl. moms
             5-pack:            2.400:-       inkl moms
    
O B S !!

Läs detta om 3D-materialet som 
vagnen är byggd av.

Det finns några saker man bör känna till för hanteringen av byggsatsen

 

 

    I  byggsatsen ingår:
  • Omålade 3D-printade* boggier, buffertar och vagnskorg. 
  • Omålade etsade plattformar och räcken i 0,25 mm nysilver 
  • 4 st hjulaxlar
  • 1  dekalsats med märkning för SJ, Banverket och Infranord
  • Byggbeskrivning kommer att finnas att hämta här lite senare

- Koppel ingår ej som standard, se nedan

      * De 3D-printade delarna är printade via Shapeways

  
 Tillbehör Artikelnummer
  
N.b.058-k Koppelsats  80:-
 
- 2 st Dapol Nem koppelfickor
 - 2 st Fleischmann 9525 NEM-standardkoppel

       Fästplattan på boggien är måttsatt efter Dapolfickan
 <<<<<<<-----------------------------------------    
              ----------------------------------------->>>>>>>>>>>

Vid längre "fast" kopplade ballasttåg kan kopplen mellan vagnarna ersättas med enkla tillbockade metalltrådar för
att hålla ner kostnaden.
     
Då räcker det förslagsvis med en koppelsats till en rad på fem vagnar, längre rader blir svårt att hantera.
Men det blir givetvis betydligt krångligare att koppla isär och samman än om man har koppel på varje vagn!
   
N.b.058-l Lastinlägg  35:-

1 st omålad 3D-printad detalj med 
     makadammönster

3D-material: White strong & flexible
   
N.b.058-m Manskapshytt 50:-

1 st omålad 3d-printad hytt

På en del av ballasttågen finns en manskapshytt
på plattformen i den ände av tåget där inte generatorvagnen går.
 
3D-material: Frosted Ultra Detail

  
N.b.058-g Generator till mini-Qbx 50:-

1 st omålad 3D-printad detalj
   
3D-material: Frosted Ultra Detail
   
Placeras på plattformen på mini-Qbx:er
Motorn/Generatorn driver lossningsrampen.

Mini-Qbx:erna används som singelenheter vid mindre arbeten och dras av motortrallor eller mindre lok.

   
Modellbilder    
..... ....
..... .....

 

Om materialet i de 3D-printade delarna
  
Stora delar av byggsatsen är producerad i 3D-printer hos Shapeways i ett material som kallas Frosted Ultra Detail (FUD)
Det finns fortfarande en del betänkligheter kring detta material, vi vet t.ex  ännu inte hur det åldras eftersom det är en relativt ny teknik.

Materialkostnaden blev lite dyrare än vad jag hoppats på vilket är tråkigt när det är en modell man vill ha rätt många av för att kunna bygga ett ordentligt arbetståg.
Det går åt rätt mycket FUD för att bygga upp en vagn, även i skala N.

Ytfinishen lämnar tyvärr också alltid spår från print-processen, 
- dels i form av en randning som slumpvis uppstår beroende på hur modellen var orienterad vid printningen
- dels som ett vitt pulver som fäller ut där det funnits stödmaterial under printningen.
- dessutom finns det alltid kvar feta rester av stödmaterialet, framförallt i håligheter.

Detta gör att man behöver slipa en del av ytorna för att få dom ytor som är viktiga för utseende slätare
På denna vagn är det baljans 4 stödväggar och sidorna som är exponeras för ögat. 
Dessa ytor är relaivt lätta att slipa då de inte har några smådetaljer man behöver vara rädd om.

De feta resterna har jag redan direkt efter leveransen från Shapeways  tvättat av i en liten ultraljudstvätt och därefter låtit vagnarna belysas med UV-ljus
under ett par dagar så att materialet får härda lite till.

För denna byggsats del är följnde viktigt att känna till:

- Materialet är relativ sprött och känsligt det gör att man får vara försiktig vid hanteringen av tunnare delar som buffertar och stagen under baljan.
  Det finns med reservbuffertar ifall något skulle hända under bygget.
  Om man vill ersätta de 3D-printade buffertarna med metallbuffertar skall hålen passa för "standardbuffertar" med 1 mm diameters infästning.
  
- Boggierna är också 3D-printade och man får vara försiktig, men bestämd när hjulaxlarna skall tryckas in på plats.
  Det skall gå utan problem, men när de väl sitter på plats bör man inte ta loss hjulen igen, då kan boggieramen spricka.
  Den går att laga med CA-lim och fungerar även efter detta (Jag vet, för jag har gjort det misstaget.......)


Plattformar och de tunna räckena är etsade i 0,25 mm nysilver och viks samman med lödförstärkning vid vikpunkterna för att öka hållbarheten.
Hjulaxlarna är kommersiella produkter och är i metall med isolerade hjulskivor.
Kopplen  och koppelfästena är också kommersiella produkter från  Fleischmann och Dapol 
                                                               .....
               .....

 

Frykmo Modellbyggeri        Uppdaterad  2018-05-02