Hg-loket - Byggsats - Skala N 1:160

Priser inklusive moms     
Expeditionsavgift på       
30:- tillkommer per order
 

Hg  
 Byggsats
  
 
Levereras i fyra versioner
- SJ       Art.nr fm.b.010.SJ
- TGOJ  
Art.nr fm.b.010.O 
- TGOJ   Art.nr fm.b.010.G
- BJ       Art.nr fm.b.010-B
 Skala N  -  1:160
 Omålade etsark,  0,25mm NS

 Byggsats innehållande:    
   - Kåpa
   - Boggiesidor
   - Strömavtagare SJ / TGOJ
   - Dekaler SJ / TGOJ
   - Bygginstruktion

 

 
 Pris:                              800:-
 Pris med drivning:  1.100:- 
   innehåll, se nedan  
    

 Byggsatsen behöver kompletteras med:

 - Drivning
    Kåpa och boggiesidor är anpassade till Tomix TM-03.
    Drivningen behöver anpassas genom att skära av en del
    plastdetaljer   
 - Extra tyngd i form av wolframgranulat*
 
 - Digital dekoder om man önskar.
 
 - Rundstav i styrenplast 1,0 1,2 samt 1,6...
 - Några strip av styrenplast i olika storlekar.
 - OH-film om man vill ha glasade fönster

* Wolframgranulat har funnits hos Nmodell

Tomix TM-03 12 meters chassie

    Hur chassiet behöver modifieras beskrivs nedan.....
- Alternativa driv finns säkert men är inte utprovade.
   Prova gärna ,men andra driv kräver annorlunda anpassning
   i kåpa och tyngd, andra boggiesidor etc.

 

 

Samtliga  byggsatser 

 Art.nr fm.b.010.SJ    variant SJ      pris 800 kr  

 SJ Hg och Hg2 
 Dekaler medföljer till både Hg och Hg2
Strömavtagare MK II


SJ Hg med lokskylt

SJ Hg2 med "frimärke"

 

 Art.nr fm.b.010.O    variant TGOJ  orange     pris 800 kr

   

 TGOJ Hg i "modernare" orange målning
 Dekaler medföljer för Hg nr 203 och 207
Strömavtagare LLXJ

 

 Art.nr fm.b.010.G    variant TGOJ grön      pris 800 kr

 

 TGOJ Hg i äldre grön målning
 Dekaler medföljer för Hg nr 205
Strömavtagare LLXJ

 

 Art.nr fm.b.010.B    variant BJ      pris 800 kr  


Loket levererades 1948 till Bergslagerna Jernvägar som litt 226.
Det övertogs omgående av SJ i samband med förstatligandet
och fick då litteranummer SJ 752 och förblev SJ-brunt.

När loket på 1990-talet restaurerades av Bergslagernas Järnvägssällskap fick loket den BJ-målning den aldrig fick vid leveransen.

Bergslagernas Jernvägssällskaps museilok Hg 226 
 
Strömavtagare MK II

 

 

Om modellers skalariktighet


När man som småserietillverkare försöker ta fram en kommersiellt säljbar byggsats och man inte har resurser för att ta fram en skräddarsydd drivning, är man oftast nödsakad att göra några kompromisser när det gäller modellens exakthet jämfört med förebilden, framförallt när huvarna är så pass låga som på Hg:n.

1)  Drivningen skall vara tillgänglig på marknaden (man kan tyvärr aldrig garantera hur länge)
     och bör helst inte kräva allt för mycket anpassning av byggaren.
2)  Kåpan kan behöva måttjusteras för att passa på drivningen, detta kan i bästa fall göras med  viss 
     försiktighet så att proportioner och helhetsintryck bibehålls utan att det stör ögat 
     

Hg-loket - Modell kontra förebild

På Hg-loket finns alltså en del kompromisser gjorda.
För att ge plats åt drivningen har kåpans storlek fått justeras en aning.
- Huven är förlängd och hytten placering förskjuten bakåt, men det handlar bara om mått inom millimetern.
- För att kompensera synintrycket är också kåpan breddad i motsvarande grad.

- Strömavtagarna är konstruerade för fast montage i uppfällt läge., för att förenkla konstruktionen 
  och därmed också själva bygget av byglarna.
  De är inte fjädrande och tar inte upp körström.
  Däremot är de relativt förebildslika, MKII för SJ-loken och LLXJ för TGOJ-loken.
  (Vill man ha fjädrande byglar finns standardbyglar att köpa via vissa hobbyhandlare)

De  största avvikelserna finns under gångborden där de lättare göms för ögat.
- Rambalken under gångbordet är förhöjt med en dryg millimeter
- Axelavståndet på drivningens boggier är tyvärr betydligt kortare än förebildens.
   Detta maskeras med skalariktiga boggiesidor som döljer hjulen.

I arbetet med dessa kompromisser är förhoppningen att modellen har kunnat bibehålla ögats bild av ett Hg-lok.

Anpassningar av drivningen

De anpassningar som behöver göras på Tomix-drivningen begränsar sig till att kapa en del av ramens plastdelar.
Ett par millimeter i nos och akter samt höjden på uppstående "rambalkar".
Inget behöver göras åt driftkänsliga delar som motor, axlar eller boggier

 

På bilden syns ett modifierat chassie mellan två "orörda" chassien.
Koppel kommer att finns både fram och bak, även på det modifierade chassiet.

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2008       Uppdaterad  2016-07-21