Nya produkter 2018    -   Komplettering av sortimentet med nya kontaktledningsdetaljer                                         
                                        Befintligt sortiment av bangårdsbryggor kompletteras med linjestolpar och extradetaljer.

     
1) Som ett led i arbetet med min egen anläggning kommer nya linjestolpar med samma
    konstruktion av stolpe och infästning som i de bangårdsbryggor som redan finns i sortimentet.
  • Infästningen i anläggningen görs genom att borra ett lodrätt hål vid banvallen där det medföljande mässingsröret fästs. Detta gör det relativt lätt att montera stolparna även i "efterskott" på en befintlig anläggning och om man önskar kan stolparna plockas bort om sektionen behöver transporteras.

2) För "utsmyckning" av stolparna kommer en detaljsats med diverse detaljer som finns på vissa
    stolpar, bl.a frånskiljare och stolptransformatorer.
    
3) Den befintliga etsbyggsatsen av sugtransformatorn levereras nu med 3D-printad trafolåda
    och man kan välja på två varianter, både den äldre rundade och den nyare kantiga modellen.
     

     
Precis som tidigare är stolpar och utliggare inte konstruerade för att montera kontaktledning i.
Trots att delarna är etsade i rostfritt är utliggarna för tunna för att garantera bärighet.
 
Tillgänglighet:
Produkterna kommer till att börja med endast att finnas som beställningsvara.
- Så snart tillräckligt med beställningar inkommit (eller senast i slutet av augusti) 
  läggs den första beställningen på detaljer.
  Därefter kan jag förhoppningsvis hålla ett litet lager av produkterna.

  
1 - Linjestolpar - Etsark med 6 stolpar med fäströr samt tillbehör enligt nedan 
                              Art.nr N.a.028     6 st linjestolpar med äldre typ av utliggare
                              Art.nr N.a.027     6 st linjestolpar med nyare typ av utliggare
                              
   
Pris:  250:-  
(41,66 per stolpe)
Pris:  250:-   (41,66 per stolpe)
  Etsarket är i 0,25 mm rostfritt stål för att ge ökad hållbarhet åt de tunna detaljerna.
Till varje stolpe finns det med ett lägre och ett högre etsat fundament samt ett fäströr i 2,3 mm mässing
Stolpe med nyare utliggare.
- 3 st med utåtriktat tillsatsrör
- 3 st med inåtriktat tillsatsrör
   (se bilden ovan)
Stolpe med äldre typ av utliggare
- 6 stycken
 
  Stolpe med stödben och avspänningshjul med tyngd
(se förebild)
Skyddsgaller,
s.k. "flugsmälla"
Elspärrskyltar - Används för att markera spår utan kontaktledning,
t.ex lastområden.
Stolparna är av samma konstruktion som de tidigare bryggstolparna
där stolpen byggs upp med 4 kuvertvikna delar. 
 

   
2 - Stolpdetaljer - Detaljsats med diverse extra detaljer till linjestolpar   
                                Art.nr N.a.029-O     Stolpdetaljer med 4 trafolådor an äldre modell
                                Art.nr N.a.029-N     Stolpdetaljer med 4 trafolådor av nyare modell
   
Pris 200:-
Pris 200:-
Detaljsatsen består av ett etsark och 4 st valbara 3D-printade delar.
Etsarket är i 0,25 mm rostfritt stål för att ge ökad hållbarhet åt de tunna detaljerna.

Etsade delar:
- 1 st Stolpe med ett lågt och ett högre fundament
- 1 st Stödben till stolpen
- 4 st Frånskiljare med hylla och nedledning (se nedan)
- 4 st Isolatorsatser och hyllor till stolptransformatorer (se nedan)
- 1 st Skyddsgaller med 4 rutor
- 1 st Skyddsgaller med 2 rutor

3D-printade delar:
- 4 st Stolptransformatorer, valbart av äldre eller nyare modell. (se nedan)
          
  Några av delarna i satsen: Bygginstruktion - Detaljeringssats till linjestolpar
Frånskiljare med ledning 4 st
 

     

På arket finns delar till 4 frånskiljare.
Varje frånskiljare består av 3 delar, frånskiljaren med isolatorer, en hylla och en nedledning. Frånskiljarna placeras enkla eller i par som krona i toppen på en linjestolpe. 

Frånskiljarna används för lite olika ändamål
 (googla på trafikverket och elanläggningar för lite noggrannare teori)
Vid bangårdar används de bl.a för att skilja av linjen från bangården och för att kunna göra lastområden strömlösa, eller för att skilja från hjälpkraften till su+ignaler och tågvärmesystem etc etc)

  Stolptransformatorer 4 st
 

     

I satsen finns delar till 4 stycken stolptrafos.
- 4 st etsade stolpsäkringar och "hyllor" till transformatorn.
- 4 st 3D-printade trafolådor antingen av rund,äldre eller kantig modernare. 


Stolptransformatorer sitter monterade på vanliga linjestolpar där man behöver mata ut el via "hjälpkraften" för att driva utrustning längs linjen
t.ex signaler eller vägskyddsanläggningar.
Strömmen matas från transformatorn ner till ett apparatskåp (s.k kiosk) vid banvallen och därifrån vidare till den utrustning som skal drivas.
(Apparatskåpet finns inte med i satsen)

 

 

  
3 - Sugtransformator - Nytt innehåll i byggsatsen   -   3D-printade transformatorlådor, äldre eller nyare modell  
                                         Art.nr N.b.026-O                        Byggsats till stolpe med sugtrafo av äldre modell
                                         Art.nr N.b.026-N                        Byggsats till stolpe med sugtrafo av nyare modell    
 
Nytt pris:  120:-
Nytt pris:  120:-
Samma etsark som tidigare.

Etsad stolpe med dubbla utliggare och ett fundament samt fäströr

Men delarna till den etsade transformatorlådan på etsarket
(där man fick bygga upp formernapå överdelen med lim)
ersätts av en "färdigbyggd" 3D-printad låda, antingen i äldre rundare modell 
eller i den nyare kantiga modellen.

Priset blir aningen högre med den 3D-printade detaljen.
 
 
                         
Sugtransformator - äldre modell    -    Art.nr N.b.026-O                                                             Pris: 120:-
 

 

  3D-ritning av trafolådan.

Detaljen är printad via Shapeways i materialet Frosted Ultra Detail.


Sugtransformatorer står efter linjerna med c:a 5 km avstånd.

De ingår i funktionen för rälsåterledning där strömmen matas tillbaka från rälerna till närmaste omformarstation och minskar de s.k. vagabonderande strömmarna som tar "fel väg" genom marken till omformarstationen.

 

 Sugtransformator - nyare modell    -    Art.nr N.b.026-N                                                             Pris: 120:-
  3D-ritning av trafolådan.

Detaljen är printad via Shapeways i materialet Frosted Ultra Detail.

 

 

 

Frykmo Modellbyggeri        Uppdaterad  2018-09-12