Bygginstruktioner till Hg-loket i skala N                      Byggsats -  Version 2

Filerna ligger i pdf-format
 
   

1) Huvudinstruktion, Kåpa, målning och dekaler                              v 2.4    2010-12-05  
 

                 

2) Instruktion för anpassning av Tomix TM03-drivning                   v 2.3   2009-01-20       
     - Anpassning av underrede
     - Montering av etsade boggiesidor 
     - Montering av DCC-dekoder (Tran DCX75)

3) Instruktion för strömavtagare MKII (SJ, och BJ-lok)                  v 2.0     2009-01-15      

4) Instruktion för strömavtagare LLXJ (TGOJ-lok)                           v 2.0     2009-01-24