Svenska Luftledningsbryggor  Skala N 1:160

    

Sammansättning av bryggöverdel
    
Byggsatsen kan alltså beställas i två olika svårighetsgrader
En där man bygger samman bryggöverdelen själv enligt nedan, en lite dyrare där vi gör sammansättningen före leverans.
   

Bryggöverbyggnaden monteras samman av två etsade delar och två tunna pianotrådar.
De etsade delarna kan kombineras av delar med olika längder, 2,3,4 eller 5-sektionersdelar eller en 4 sektionersdel med överhäng.
Bryggan i beskrivningen är en 4 sektioners brygga sammanbyggd av två stycken 2-sektionersdelar.

Pianotrådarna anpassas i längd beroende på bryggans bredd.
  

    
Verktyg som är bra att ha för att bygga bryggöverdelen.

En brotsch-sats som där de två tunnase brotscharna 0,3 -05 mm
används för att ta bort etsrester i hålen där pianotråden skall dras

Ett bockningsverktyg "Hold & Fold" för precisionsbockning 
av plåtar och detaljer.
Båda kan du hitta hos vissa hobbyspecialister som saluför verktyg och byggdetaljer. 
 T.ex. från  Rimbo Grande     (även om det på hemsidan inte ser ut att finnas så
  kan man ta kontakt och fråga......)

    
När bryggdelen klippts bort från etsarket, behöver oftast (men inte alltid)  hålen i 
bryggans "ben" rensas från metall som inte riktigt blivit bortetsad i
de små öppningarna.

Detta skall göras innan delarna börjar vikas och görs bäst med en
mycket tunn brotsch 0,3 - 0,5 mm.

Öppningen i hålet skall vara mellan 0,3 och 0,4 mm i diameter.
Brotscharna är smalare i spetsen och man får försiktigt jobba sig fram i hålet.
     
Nu är bryggöverdelarna klara att vikas.

Delen fixeras i vikverktyget så att den uretsade vikanvisningen syns uppåt
så att den kommer i "vecket" när man viker delarna uppåt.

Hela den långa "balken" som benen är fästa vid skall vikas tillsammans med benen
i 90 graders vinkel från den överliggande zick-zack-stegen.
    
Man kan t.ex använda en stållinjal för att få jämnt tryck på de tunna detaljerna
under vikningen. 

Vänd detaljen och vik benen och balken  på andra sidan
    
Här syns en av delarna med båda sidorna vinklade i 90 grader.

Nu skall tapparna med fästhålen för pianotråden vnklas i 90 grader
mot insidan så att man senare skall kunna tdra tråden längs hela 
bryggans nederkant
     
Bryggdelarna passas in vid fästjärnen på den överliggande stegen.

Kapa pianotråden så att den blir ett par mm längre än avståndet
mellan de yttersta bryggbenens fästhål.

En pincett (och en förstoringslampa) kan vara bra hjälpmedel när man skall
dra den tunna pianotråden genom hålen på bryggbenen.

Räta upp bryggan, kontrollera att fästjärnen täcksr varandra fullständigt.
 
Fixera både fästjärn och pianotrådens infästningspunkter på benen
med små droppar av flytande snabblim (Cyanoakrylat)
    
    
En färdigvikt bryggöverdel levereras i detta skick. 
Positionering och montering av flyttbara ryttare med utliggare får köparen göra själv innan stolparna sätts ihop och fästs mot bryggan.
Placeringen av ryttare beror på aktuellt spårläge vid anläggningen.
    

Förslag för infästning av stolpar i anläggningen.
 
Konstruktionen av infästningen för stolparna är gjord för att passa till de förutsättningar som gäller på min anläggning.
- Bangårdarna är oftast byggda utan tanke på kommande bryggor och är alltså inte förberedda med hål för monterig av bryggor.
- Spåravstånd och perrongbredder skiftar kraftig och följer inga standardavstånd.
Tanken är att man skall kunna borra ett 2,5 mm hål i bottenplattan och där sänka ned medföljande 2,38mm mässingsrör
och låta det sticka upp ungefär upp i samma nivån som rälsens överdel.
Avståndet mellan hålen får justeras så att det passar någon av bryggkombinationerna.
  
    
Ett 2,38 mm mässingsrör ingår i byggsatsen.

Ett hål borras i underlaget med en 2,5  borr och röret försänks
så att överkanten är i samma nivå som rälsens överdel.

Om stolpen inte skall stå på en perrong, då får röret avslutas någon mm 
ovanför perrongens markyta.
     
Stolpfotens fästtapp är anpassad för att sitta rätt tajt i röret.
Man kan behöva fila bort eventuella lim eller lödsrester på stolpfoten
för astt den skall gå ner i röret.
    
I byggsatsen medföljer två vikbara fundament som skall täcka röret.

Stolpen skjuts ner hela vägen fundamnetet.

Fundamenet är i två höjder, ett för markplacering och ett för perrongplacering.

Båda fundamenten kan kanske behöva kapas ner ytterligare i höjd innan
vikning och montering beroende på markförhållandena.
    

 

Frykmo Modellbyggeri        Uppdaterad  2016-08-28