2017-04-08

 Ombyggnadssatser 
    skala N 1:160 

Beställning via e-post:
info@frykmodell.se

Beställningsvillkor

Priser inklusive moms   
Expeditionsavgift på       
30:- tillkommer per order

     

 
SJ modern personvagn B7/A7  samt BF7

Etsade ombyggnadssatser till Roco/Fleischmann Eurofimavagn
------------------------------------

Finns nu åter på lager från och med maj 2017

Artikelnummer och priser:
Ombyggnadssatser A7/B7  --  Ombyggnadssats    225:-      (Art.nr N.b.055)
BFx      -- Ombyggnadssats    225:-      
(Art.nr N.b.056)
A7 och B7 är personvagnar 1: o 2: klass, BFx är vagn med godsavdelning

Dekalsatser:  - Brun A7,B7,BF (räcker till tre olika vagnar)                  75:-   
- Svart A7,B7,BF (räcker till tre olika vagnar)                  75:-  
- Blå/röd A7,B7   (räcker till en personvagn vagn)           75:-   
- Blå/röd BF        (räcker till en vagn med godsavd.)       75:-   

              Eurofima donatorvagn ingår inte i satsen
   
   

Ombyggnadssatsen togs fram runt 2012-13 som en variant för att få till moderna svenska personvagnar av 80-talstyp även i skala N. Satsen innehåller en väl detaljerad skalenlig kåpa men varken tak eller underrede ingår i satsen. Därför behöver satsen kompletteras med en donatorvagn (se nedan) för att bli komplett.
Av den orsaken tog jag satsen ur produktion efter ungefär ett år,  när Möllehem lyckats skapa en komplett byggsats som gjorde att min sats kändes lite överflödig på marknaden.
Men nu (2017) har det åter uppstått en tillräcklig efterfrågan på denna typ av ombyggnadssats för att jag åter skall prova att hålla de båda satserna i lager ett tag framöver.

Modell  
     Förebild  

Ovan en videosnutt med vagnarna på rull samt en snabböversikt hur bygget går till

Eftermiddagståget mot Stockholm väntar på Västerås C i september 2012


  
Ombyggnadssats:          I satsen ingår:
- Etsark Nysilver 0,25mm med delar till:
- Utbyteskåpa
- Takdetaljer, handräcken och fotsteg
- Bygginstruktion
Tillbehör:
- Dekaler  
- Skilda dekalsatser till de olika målningarna, se ovan.
Vad som mer behövs:
- Donatorvagn - Eurofima fråm Roco/Fleischmann
  
- "Donatorvagnar" kommer inte att säljas via Modellbyggeriet
   Inköp via handlare eller t.ex ebay.de 

- Klar skiva 0,3-0,5 mm av styrenplast eller liknande till fönster

   I sin enklaste variant byter man helt enkelt bara ut Eurofima-kåpan mot den tillvikta etsade kåpan och monterar den mellan befintligt underreda och tak.

Sedan kan man förfina det hela med att montera medföljande takdetaljer,

   
      

Ritningar och bilder    

         
A7/B7      1:a/2:a klass sittvagn BF7   Sitt- och resgodsvagn
   
BF4   Sitt- och resgodsvagn
B7  personvagn 2:a klass  

 

A7 personvagn första klass

 


          Fakta om förebilden:

Grundtypen till vagnstypen A7/B7 togs fram av SJ och Kalmar verkstad i börjant av 80-talet och har sedan dess varit standardtyp för personvagnarna.
Vagnen har gjorts i ett antal varianter, på utsidan ganska lika varandra och större serier har byggts om och då fått nya beteckningar beroende på funktion.
Vagnstyperna har också genomgått många olika byten av färgscheman, allt från de tidigaste SJ-bruna till dagens svarta färgschema.

Förutom de vanliga A7/B7 och BF personvagnarna har vagnstypen också byggts med lite annorlunda dörr/fönsteruppsättning t.ex som:
- Bistrovagn R4,  Bistro och Biovagn S12
- Sovvagn WL6
- Liggvagn BC4
Och i BlueX-variant med vagnstyperna A11, B11 och RB11

Ommålningarna har inte alltid varit konsekvent genomförda och har gjorts under långre tidsperioder vilket har gjort att ett och samma persontåg kunnat innehålla vagnar från flera olika "färgperioder"

Denna serie  vagnar har sin förebild i första hand från det tåg som dagligen gått till och från Västerås under våren 2012, se bilden ovan.
Tåget består normalt av ett svart Rc-lok och 7-8 vagnar, 
- AB7 (kombinerad 1:a och 2: klass), svart,
- BF7 (sitt- och resgodsvagn), svart
- Sedan ett antal svarta B7A,B7B och B7C 
- I
bland är de sista två-tre vagnarna i slutet av tåget blå/röda B7-vagnar.

 

 Donatorvagnar
Passande Eurofimavagnar finns från Roco och Fleischmann.
VäÄlj för säkerhets skull ROCO, då Fleischmann efter övertagande av Roco endast under en begränsad period använde Rocos verktyg till Eurofimavagnen för att senare göra en egen variant och på den passar inte konverteringssatsen.

Vagnarna kan köpas t.ex via tyska Ebay.de där många begagnade och nya vagnar finns för mellan 200:- och 400:- inkl frakt (gällde 2013)

Notera att vagnarna kan ha två olika typer av boggier, Fiat eller MD-boggier. det är de senaste som liknar de svenska boggierna mest.
     
Lite mer om dontorvagnarna När jag själv beställde ett par RC-lok från Fleischmanns "återsläpp" av RC-loket blev jag sugen på att måla ett av loken svart och hänga en rad svarta personvagnar efter loket för att efterlikna de persontåg vi idag ser på de svenska järnvägarna.

Min tanke var då att försöka hitta lämplig donatorvagn och göra en utbyteskåpa till denna, först för egen del.
Om det sedan visade sig att ombyggnaden skulle bli hyggligt lätt att göra skulle steg två bli att förbättra satsen så att den går att sälja.

Eurofimavagnen som valdes till donatorvagn har sina för- och nackdelar:
- Den har rätt längd, men är egentligen lite för smal.
- Den finns tillgänglig i många varianter och har gjorts i stora upplagor på kontinenten vilket borde innebära att den kommer att 
  vara möjlig att få tag i för ett bra tag framåt via t.ex tyska eBay
- Vissa varianter har felaktiga boggier (Fiat-typ), andra har en mer förebildslik boggie av MD-typ
  Det finns listor på Internet över vilka vagnar som har vilken typ av boggie
- Underrredet på Eurofimavagnen är mer täckande jämfört med A7/B7 som har ett "luftigt" underrede.
   Detta går att åtgärda om man önskar genom att skära bort stora delar av "nedhänget"
   Alternativt målar man underredet mörkt så att det döljs för ögat.

- Det är upp till var och en hur lång man kan tänka sig att kompromissa.
  Om man accepterar mörkmålade FIAT-boggier har man ett betydligt större urval av vagnar att bjuda på.........
  Om man låter underredet vara orört har man minde jobb att göra
-  Det är trots allt den långa raden med realtivt enhetliga vagnar som ögat ser och gör till ett "SJ-tåg"
  


 
Bilder från konverteringen
En Fleischmann Eurofimavagn monteras isär.

Alla delar utom kåpan återanvänds

    
Inredningens kupéer kapas så att
det blir en öppen inredning
  
Etsplåtens delar klipps ur och putsas

Kåpan viks till.

Fönsterraderna monteras senare,
efter målning så slipper man färg
på fönsterbågarna.
  
Inpassning på underrede
Vagnen målas och märks

Fönsterraderna monteras.
   Här har även underredet fått täckande
delar bortkapade.
Medföljande detaljer till taket.
monteras efter att några tunna
rillor skurits bort där topp- och sidoplåtar skall monteras
 
   

Frykmo Modellbyggeri © 2007-2008       Uppdaterad  2017-04-08