Back to Top

Skala N 1:160

  N Fordon  -  byggsatser        

  

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

Drivkärra 834  

Art.nr:     N.b.254      .....

Pris:              175:-


.Monterad och målad

.Satsens innehåll

3 ton Drivkärra 834A

Tillverkades av Lihnells Vagn AB, LIVAB i Braås  

Konstruktionen är från början av 50-talet. och är försedd med växellåda med 4-växlar och drivning från traktorns kraftuttag. Detta gav en mycket god terrängframkomlighet men hastigheten var begränsad till 30 km/tim. Användes som dragfordon inom Infanteriets granatkastkompanier för att dra 12 cm granatkastare m/41 eller inom Artilleriet för att dra 10,5 cm haubits.

     (källa: Smålands militärhistoriska centrum )

-----------------------------

I byggsatsen ingår:

  • Omålade 3D-printade detaljer,  3 delar

  • Metalltråd till stolpar

  • Hjulen blir fast monterade, kan alltså inte snurra

Bygginstruktion  ..          


.


.

..

.