Back to Top

Skala N 1:160  

     Hilding Carlsson motorvagn Yoa1 och Yoa2 (X20 och X21)

      Nyhet med första leverans under sensommaren 2023

221029 - Serien med 15 färdigmodeller är nu fullbokad!

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

x20.1

Till intresseanmälan --->       Intresseanmälan    

Vi tar emot din intresseanmälan fram till den 31 januari 2023.

Därefter öppnar vi för slutbokning som hålls öppen fram till den 28 februari.

Till er som då har anmält sitt intresse skickar vi ett mail där ni kan

definitivboka era modeller och då välja antal, dekaler/färgsättning.


Under 2023 räknar vi med att kunna bygga en serie på max 15 färdigmodeller. Serien är nu fullbokad.

- Färdigmodellerna har reserverats i den ordning anmälan kommit in,

   övriga intresserade sätts på väntelista i fall det blir någon avbokning

   eller om det blir en ny serie under 2024.

- Byggsatser hoppas vi kunna leverera till alla som förbokar.

x20.1

.