Bygginstruktioner      (pdf-format) 

          
Skala N 
     Lok      Vagnar        Lokdetaljer Luftledning       Miljödetaljer       Övrigt 

 

     
Skala H0 
        Vagnar                       Övrigt   
    Qcg - Spårrensare 
    
Byggsatser från och med 2018-01
   
 

 

Frykmo Modellbyggeri ©       Uppdaterad  2018-11-19