Leverans- och fakturaadress Korrespondens helst via e-post
Frykmo Modellbyggeri
Fiskarvägen 6 info@frykmodell.se
726 30 Skultuna

Bank- och betalningsinformation
Plusgiro: 31 13 99-0
Bankgiro:
 
216-0992
 
Paypal-konto olle@frykmo.se

Övrigt:
Organisationsnummer: 560404-1938
Momsregistreringsnummer:
 
SE560404193801