Kunddata och integritet
  
1) Allmänt

Då firmans verksamhet är av relativt småskalig omfattning har vi inget kundregister där vi sparar namn- och adressuppgifetr över tid.

 
2) Vilken typ av data samlar vi in?
 
De enda data vi samlar in och sparar är namn- och adressuppgifter i samband med en beställning. Uppgifterna används för att kunna skicka leveransen till rätt adress och är endast kopplade till respektive order. Orderdata sparas sedan i redovisningssyfte.

 
3) Var lagras data?
 
Fakturauppgifterna lagras i lokal dator med backup hos tjänsteleverantören Storegate.


Vi lämnar inte ut insamlade uppgifter till andra företag eller organisationer.

 

 
4) Borttag av personliga uppgifter
 
 
Om man önskar att vi inte sparar personliga data kan man vid beställning, eller senare via e-post, begära att vi raderar dessa från fakturauppgifterna eftar det att leveransen är skickad
   
  

  
Ansvarig för insamlat data
Undertecknad är ansvarig för behandling av insamlat data.

Olle Frykmo
Frykmo Modellbyggeri
 

 

 

      Uppdaterad  2018-05-16