Back to Top

Skala H0 1:87

   Vagnar - kompletta byggsatser

Priser inkl moms

Exp.avgift för porto o pack

tillkommer per order

Spårrensare Qcg - Komplett byggsats                                        

Finns i lager  

Art.nr:     H.b.070

Pris:              625:-

.

tb2

I byggsatsen ingår:

  • Omålade etsdetaljer i 0,3 mm mässing till underrede, hytt, tak och smådetaljer

  • Buffertar i mässing

  • 2 Hjulaxlar med isolerade hjul, 11 mm diameter

  • 3D-printad tryckluftstank

  • 1 dekalsats med äldre tjänstevagnsmärkning samt nyare UIC-märkning.

  • Modellen lödes eller limmas med CA-lim


Koppel ingår inte i byggsatsen

  • När plogarna är monterade finns inte plats för standardkoppel i vagnsändarna

  • Vagnen är mest lämpad att stå uppställd på ett stickspår i avvaktan på vintern.

  • Om man vill ha vagnen i trafik kan det vara passande att montera ett eget hemgjort trådkoppel

Bygginstruktioner

Lite om förebilden

tbQcg 183 vid Snyten 1993

..

Trafikbolagen började på 20-talet att bygga om äldre trafikvagnar till specialutrustade spårrensare. Spårrensarna används i första hand till att rensa bort intill rälerna och vagnstypen utgör en blandad skara  med stor typvariation. För att kunna ploga  längs rälernas insida behövde ploganordningarna vara höj- och sänkbara. De olika typerna av plogar sitter på höj- ioch sänkbara små vagnar med hjul eller glidskenor.

I och med tillkomsten av Tb- och Tc-loken minskade behovet av spårrensare och många har skrotats, men så sent som den snörika vintern 2009-2010 fick flera av de gamla spårrensarna rycka in och åter göra tjänst.

Spårrensarna fanns i en mängd olika varianter med litteranr. Beroende på ploguppsättning.

Förebilden till denna vagn var a v Bollnästypen med två fasta plogar samt rörliga sidovingar


..

a

tbtbtbtb

g