Back to Top

.

Skala N   -   1:160

Byggsatser - lok

Etsade byggsatser.

Byggsatser - vagnar

Etsade byggsatser.

Byggsatser - fordon m.m.

Etsade / 3D-printade.

3D-printade detaljer

 • .Ekor i skala H0 och N

 • Olika typer av containers i skala N


Dessa produkter säljs och levereras

endast via "filialen" på Shapeways.

Kan ej samlevereras med övriga produkter

Kontaktledningsdetaljer

 • .

  • Bryggor i olika längder

  • Linjestolpar och stolpdetaljer

  • Sugtransformatorer

Miljödetaljer

 • .

  • Bankomat, TV-antenner

  • Parkbänkar

  • Brunnslock, staket och vägräcken

Skala H0   1:87

.

Källar- och utställningsbana

.

      Engelsfors-Drambo Modelljärnväg