Back to Top

.

Skala N   -   1:160

Byggsatser - lok

Etsade byggsatser.

Byggsatser - vagnar

Etsade byggsatser.

Byggsatser - fordon m.m.

Etsade / 3D-printade.

Etsade miljödetaljer

.

 • Bankomat, TV-antenner

 • Parkbänkar

 • Brunnslock, staket och vägräcken......................


.

 

Kontaktledningsdetaljer

 • .

      

  Etsade byggsatser:

  • Bangårdsbryggor i olika längder

  • Linjestolpar och stolpdetaljer

  • Sugtransformatorer

Skala H0   1:87

.

Skala N      -          3D-printade detaljer via "filialen" på Shapeways

.

.

Omålade modeller  -  Containers, byggbodar och diverse andra smådetaljer

Produkterna säljs och levereras direkt från Shapeways och kan ej samlevereras med övriga produkter i katalogen !Källar- och utställningsbana

.

      Engelsfors-Drambo Modelljärnväg